robartbhp.pl Reviews with ekomi-pl.com
Strona główna » Opis norm rękawice robocze

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Opis norm rękawice robocze

EN420

Pokaż produkty spełniające normę EN420

Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.


Rozmiary rękawic zgodnie z normą EN420:

Tabela rozmiarów rękawice robocze

 

 

Norma określa wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

UWAGA: Norma może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy ramion i rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa.

 

 

Logotyp normy EN388:2016EN388

Pokaż produkty spełniające normę EN388

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

  

Tabela rodzaj badania normy EN388
 

Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzieranie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje.

A Odporność na ścieranie (od 0 do 4) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu,

B Odporność na przecięcie (od 0 do 5). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości,

C Wytrzymałość na rozdzieranie (od 0 do 4). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki,

D Odporność na przekłucie (od 0 do 4). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia.


 

Logotyp normy EN388:2016EN388:2016

Pokaż produkty spełniające normę EN388

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

 


 


Norma określa wymagania, metody badań, znakowanie oraz informacje, które powinny być dostarczone, w odniesieniu do rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia ostrzem, rozdzierania, przekłucia oraz, jeśli to dotyczy, uderzenia. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z EN 420. Metody badań opisane w niniejszej normie mogą mieć również zastosowanie do ochraniaczy ramion.

A Odporność na ścieranie (od 0 do 4)

B Odporność na przecięcie testowana za pomocą testu „coupe” (od 0 do 5)

C Wytrzymałość na rozdzieranie (od 0 do 4)

D Odporność na przekłucie (od 0 do 4)

E Odporność na przecięcie testowana za pomocą testu TDM EN ISO 13997:1999 (od A do F).

(F) Odporność na uderzenie (P)

 


EN12477

EN12477

Pokaż produkty spełniające normę EN12477

Rękawice ochronne dla spawaczy.

 

Określa wymagania i metody badań dla rękawic używanych do ręcznego spawania metali, cięcia i technik pokrewnych. Rękawice spawalnicze są klasyfikowane w dwóch kategoriach: B jeśli wymagana jest duża wygoda użytkowania oraz A, dla innych procesów spawalniczych.


 

Logotyp normy EN374-1EN374-1

Pokaż produkty spełniające normę EN374-1

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

 

 Norma określa wymagania dotyczące rękawic chroniących użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami. Definiuje terminologię dotyczącą: materiału na rękawice chroniące przed mikroorganizmami, degradacji, przesiąkania, przenikania środków chemicznych stosowanych do badań, czasu przebicia. Wymagania dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi nie są tutaj opisywane.

 

Logotyp normy EN374-2EN374-2

Pokaż produkty spełniające normę EN374-2

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

 

 Norma wyszczególnia metodę badań celem określenia odporności na przesiąkanie dla rękawic chroniących przed produktami chemicznymi i/lub przed mikroorganizmami. Kiedy rękawice są odporne na przesiąkanie po badaniach według tej części normy EN374, oznacza to, że stanowią one skuteczną barierę przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.
 

Logotyp normy EN374-3EN374-3

Pokaż produkty spełniające normę EN374-3

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami


Lista substancji chemicznych normy EN374-3

 

 

Norma EN374-3 dotyczy określenia odporności materiałów wchodzących w skład rękawic na przenikanie produktów chemicznych potencjalnie niebezpiecznych, nie w postaci gazowej, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi. Należy podkreślić, że badanie nie odzwierciedla warunków w jakich rękawica jest używana, i że wyniki badań, które mają względną wartość, mogą być użyte tylko do porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia.

 

W nowszej wersji normy rękawica uważana jest za odporną na działanie środków chemicznych jeśli uzyska wskaźnik 2 lub większy (czyli minimum 30 minut) dla trzech przetestowanych środków z listy zamieszczonej powyżej.


 

Logotyp normy EN381-7EN381-7

Pokaż produkty spełniające normę EN381-7

Rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową.
 

Klasa odporności normy EN381
 

 

Norma należy do norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych.
 

Rękawice, które mają na celu ochronę przed przecięciem pilarką łańcuchową są w przeważającej części wykonane z układu materiałów zawierających skóry, tkaniny oraz materiały powlekane. Najistotniejszym elementem konstrukcyjnym jest wkład stosowany w części grzbietowej pod materiałem zewnętrznym, zapewniający ochronę przed przecięciem. Wkład ten wykonywany jest z układu materiałów o wysokiej odporności na przecięcia. Zabezpieczenie przed przecięciem realizowane jest poprzez:

  • Spowodowanie ślizgania się łańcucha po materiale i w ten sposób niedopuszczenie do przecięcia tego materiału,
  • Wciąganie włókien w koło napędowe przez ogniwa tnące łańcucha i blokowanie w ten sposób ruchu łańcucha,
  • Hamowanie łańcucha na skutek absorbowania przez włókna energii ruchu obrotowego, co skutkuje zmniejszeniem prędkości łańcucha.

 

UWAGA: Żadne środki ochrony nie mogą zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym przez ręczną pilarkę łańcuchową. Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.


 

Logotyp normy EN1082-1EN1082-1

Pokaż produkty spełniające normę EN1082-1

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion.

 
Norma określa wymagania dot. konstrukcji, właściwości użytkowych, odporności na przekłucie, mocowania za pomocą pasków, masy, materiału, znakowania i sposobu użytkowania rękawic i ochron ramion.

 

Norma ta dotyczy rękawic ochronnych z plecionki pierścieni i ochron ramion z elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do pracy nożami ręcznymi.

 

Rękawice spełniające wymagania normy należy bezwzględnie stosować w przypadku, gdy pracownik posługuje się ostro zakończonym nożem, który przemieszcza się w kierunku drugiej ręki, narażając ją na bezpośredni kontakt z narzędziem - konieczne jest wtedy stosowanie rękawic o większej ochronie przed przecięciami wykonanych z plecionki pierścieni metalowych.

 

Rękawice takie przeznaczone są do stosowania na jedną rękę - tę, która nie trzyma noża podczas wykonywania czynności zawodowych.

 

Rękawice są najczęściej wykonywane ze stali nierdzewnej. Mogą być zakończone długim lub krótkim mankietem, który stanowi ochronę również części lub całego przedramienia.

 

Rękawice powinny być starannie dobierane do wielkości ręki w celu zapewnienia optymalnej ochrony.

 

W celu zwiększenia komfortu pracy, pod rękawicami z plecionki pierścieni metalowych można stosować rękawice bawełniane.
 

Logotyp normy EN1082-2EN1082-2

Pokaż produkty spełniające normę EN1082-2

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.

 
Norma określa wymagania dotyczące: projektowania, odporności na przecięcie, odporności na przekłucie oraz właściwości ergonomicznych, rękawic odpornych na przecięcie, ochron ramion i rękawów ochronnych, wykonanych z materiałów innych niż plecionka pierścieni, sztywne metale i tworzywa sztuczne oraz zapewniających mniejszą ochronę przed przecięciem i ukłuciem niż wyroby wymienione w części pierwszej normy.

 

Wymagania zawarte w normie dotyczą ochron przeznaczonych tylko do pracy, w której nóż jest zakończony ostro lub jest używany tylko do cięcia w miejscach odległych od ręki i ramienia.

 

Logotyp normy EN1082-3EN1082-3

Pokaż produkty spełniające normę EN1082-3

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem.

 
Norma określa wymagania dot. badania odporności na przecięcie, w wyniku uderzenia, tkanin, skór i innych materiałów.

 

EN14328

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.

 

Norma określa wymagania dotyczące projektowania, odporności na przecięcie, właściwości ergonomicznych, nieszkodliwości, wykończenia, konstrukcji materiałów, znakowania oraz instrukcji użytkowania, dla rękawic i ochron ramion zabezpieczających przed nożami z napędem.

 

Zgodnie z normą, jedynym znanym typem rękawic, które w pewnym zakresie zapewniają ochronę i które można zalecić przy wykonywaniu prac z użyciem noży z napędem, są rękawice z plecionki pierścieni metalowych.

 

UWAGA: Zgodnie z badaniami nawet takie rękawice mogą ulec przecięciu przy kontakcie z nożami z napędem, jednakże jak dotąd nie są znane żadne inne materiały, które zapewniałyby wystarczającą i skuteczniejszą ochronę w tym zakresie.

 

Rękawice wykonane z plecionki pierścieni metalowych pełnią również rolę ostrzegawczą - podczas kontaktu z ruchomym nożem powstaje hałas oraz wibracja ostrzegająca użytkownika i sygnalizująca konieczność podjęcia szybkiej reakcji w celu uniknięcia urazów.

 

Logotyp normy EN407EN407

Pokaż produkty spełniające normę EN407

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).

  

 

Norma określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy parametrów termicznych i sposoby oznakowania rękawic ochronnych, chroniących przed gorącem i/lub ogniem. Ma ona zastosowanie do wszystkich rękawic, które powinny chronić ręce przed gorącem i/lub płomieniem pod jedną lub kilkoma następującymi postaciami: ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski roztopionego metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu.

 

A - Zachowanie się podczas palenia (od 0 do 4). Oparta na czasie, w którym materiał pozostaje zapalony i topi się nadal po usunięciu źródła ognia,

B - Odporność na ciepło kontaktowe (od 0 do 4). Oparta na temperaturze w zakresie od 100°C do 500°C, przy której osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund,

C - Odporność na ciepło konwekcyjne (od 0 do 4). Oparty na czasie, podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła płomienia,

D - Odporność na ciepło promieniowania (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej temperatury,

E - Odporność na drobne rozpryski stopionych metali (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący ilość niezbędną (ciepła) do doprowadzenia próbki do pewnej temperatury,

F - Odporność na duże ilości stopionego metalu (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący niezbędną ilość (ciepła) do spowodowania zniszczenia materiału zastępującego skórę, umieszczonego bezpośrednio za próbką.

 

 

Logotyp normy EN511EN511

Pokaż produkty spełniające normę EN511

Rękawice chroniące przed zimnem.

 

 Norma określa wymagania i metody badań dla rękawic ochronnych chroniących przed zimnem konwekcyjnym lub kontaktowym, aż do temperatury -50°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub działalnością zawodową w przemyśle. Specyficzne wartości różnych poziomów parametrów technicznych są określane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi każdej kategorii zagrożenia lub każdej dziedzinie specjalnego zastosowania.
 

A Odporność na zimno konwekcyjne (0 do 4). Pomiar wartości izolacji termicznej rękawicy w m2 x C/W,

B Odporność na zimno kontaktowe (0 do 4). Pomiar wielkości odporności termicznej rękawicy w m2 x C/W,

C Nieprzepuszczalność wody (0 lub 1). Określa czy następuje czy nie, przenikanie po 30 minutach.

 

 

Lofotyp normy EN1149EN1149-1

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-1

Rękawice o właściwościach elektrostatycznych

 

 Norma ta ustala minimalne wymagania elektrostatyczne i metody prób dla rękawic ochronnych i odzieży rozpraszającej elektryczność statyczną celem uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie są wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, a metoda badań nie daje się zastosować dla tkanin zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie znajduje zastosowania przy napięciach występujących w sieci.

 

EN60903

Pokaż produkty spełniające normę EN60903

Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego.

 

 

Norma definiuje wymagania dotyczące rękawic z materiału izolacyjnego oraz rękawic pięciopalcowych i trójpalcowych, które są stosowane zwykle w połączeniu z ochronnymi rękawicami skórzanymi, nakładanymi na rękawice izolacyjne w celu ich mechanicznego wzmocnienia.

 

Zdefiniowane są wymagania dotyczące rękawic izolacyjnych bez mechanicznego wzmocnienia. Norma określa klasy i kategorie rękawic, podaje wymagania fizyczne, określa zakres i metody badań elektrycznych, mechanicznych i cieplnych.

 

Logotyp normy EN10819EN10819

Pokaż produkty spełniające normę EN10819

Przykładowe źródła drgań działających na kończyny górne

 
Ręczne narzędzia uderzeniowe o napędzie pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym (młotki pneumatyczne, ubijaki mas formierskich i betonu, nitowniki, wiertarki udarowe, klucze udarowe itp.),

ręczne narzędzia obrotowe o napędzie elektrycznym lub spalinowym (wiertarki, szlifierki, piły łańcuchowe itp.),

dźwignie sterujące maszyn i pojazdów obsługiwane rękami,

źródła technologiczne (np. obrabiane elementy trzymane w dłoniach lub prowadzone ręką przy procesach szlifowania, gładzenia, polerowania itp.)

 

Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.

 

Norma definiuje metody pomiaru laboratoryjnego oraz sposób analizy danych i sporządzania protokołów badań współczynnika przenoszenia drgań dla rękawic w warunkach przenoszenia drgań z rękojeści testowej na dłoń w zakresie częstotliwości 31,5-250Hz.

 

Norma określa wymogi wykonywania testów w obszarze dłonicy. Nie ma wymogów co do przeprowadzania testów w obszarze palców. Niezależnie od tego wymagane jest, aby materiał antywibracyjny pokrywał również obszar palców.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu