robartbhp.pl Reviews with ekomi-pl.com
Strona główna » Opis norm ochrona ciała

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Opis norm ochrona ciała

EN342

Pokaż produkty spełniające normę EN342

Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.


 

 

Norma określa właściwości odzieży ochronnej, chroniącej przed wpływem zimna w temperaturach poniżej -5°C. Rozróżnia się dwa rodzaje ochron: artykuły odzieżowe oraz komplety odzieżowe.

 

Logotyp normy EN343EN343

Pokaż produkty spełniające normę EN343

Ochrona przed deszczem.

 Norma określa właściwości odzieży ochronnej, chroniącej przed wpływem złych warunków pogodowych, przed wiatrem i przed zimnem powyżej -5°C.

A         Odporność na przenikanie wody (1 do 4). Jest to poziom nieprzemakalności odzieży,

B         Przepuszczalność pary wodnej (1 do 4). Jest to poziom oddychalności odzieży.
 

Dodatkowa informacja: 1 oznacza najniższy odporność/przepuszczalność, a 3 najwyższy.

UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie.

 

Logotyp normy EN20471EN ISO 20471

Pokaż produkty spełniające normę EN20471

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego

 

 

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika, mającej na celu zapewnienie widoczności użytkownika dla operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu. Oprócz tego zawiera wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni, oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej.

 

Logotyp normy EN1149-1EN1149-1

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-1

Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych.

 Norma ta ustala minimalne wymagania elektrostatyczne i metody prób dla odzieży ochronnej, rozpraszającej elektryczność statyczną, celem uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie są wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, a metoda badań nie daje się zastosować dla tkanin zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie znajduje zastosowania przy napięciach występujących w sieci.

 

Logotyp normy EN1149-3EN1149-3

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-3

Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych.

 Podano metody badania procesu odpływu ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału odzieży. Określone metody badań znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszelkich materiałów, włączając materiały jednorodne i niejednorodne, zawierające włókna przewodzące powierzchniowo oraz włókna z rdzeniem przewodzącym.

 

Logotyp normy EN1149-5EN1149-5

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-5

Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych.

 Wymagania dotyczą sposobu oznakowania odzieży i treści instrukcji producenta. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym projekcie materiał klasyfikowany jest jako rozpraszający ładunek elektryczny, gdy rezystancja powierzchniowa jest mniejsza lub równa 2.5 x 109 Ω przynajmniej po jednej stronie materiału badanego.
 

W przypadku materiałów zawierających przędzę elektroprzewodzącą w postaci równoległych nitek lub siatki, odległości pomiędzy nitkami elektroprzewodzącymi w jednym kierunku nie powinna przekraczać 10 mm dla każdego elementu odzieży.

 

Norma ta określa również wymagania odnośnie konstrukcji odzieży. Odzież rozpraszająca ładunek elektryczny powinna pokrywać całe ciało w czasie jej użytkowania, w tym również podczas wykonywania standardowych czynności i pochylania się. Jednocześnie nie powinna ograniczać wykonywania ruchów, nawet gdy jest zapięta zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli odzież wykonana jest z układu materiałów, materiał elektrostatyczny powinien stanowić jej zewnętrzną warstwę. Zapięcia z materiałów elektroprzewodzących, np. zamki błyskawiczne, guziki, zatrzaski mogą być stosowane pod warunkiem, że są przykryte materiałem antyelektrostatycznym.

 

Producent odzieży antyelektrostatycznej ma obowiązek dołączenia do wyrobu instrukcji zawierającej także następujące informacje:

 •     przebywając w strefie zagrożenia wybuchem lub w pobliżu materiałów łatwo palnych, pracownik nie może zdejmować odzieży antyelektrostatycznej,
 •     jak prawidłowo zapinać i nosić odzież,
 •     właściwości antyelektrostatyczne odzieży mogą ulec zmianie w czasie jej użytkowania (poprzez zabrudzenie, uszkodzenie, pranie),
 •     użytkownik odzieży antyelektrostatycznej powinien być odpowiednio uziemiony przez opór upływu mniejszy niż 108 Ω,
 •     w atmosferze wzbogaconej w tlen odzież rozpraszająca ładunek elektryczny nie może być stosowana bez wcześniejszej konsultacji z pracownikiem służby bhp (specjalistą).

 

Zgodnie z wymaganiami normy elementy dielektryczne umieszczone na wyrobach odzieżowych w postaci logo firmy, etykiet, pasów z taśm odblaskowych mogą być stosowane pod warunkiem, że są przytwierdzone na stałe do zewnętrznej warstwy materiału antyelektrostatycznego.

 

Logotyp normy EN11611EN ISO 11611 (zastępuje EN470-1)

Pokaż produkty spełniające normę EN11611

Odzież ochronna do stosowania podczas krótkotrwałego spawania i w procesach pokrewnych.

 Norma definiuje podstawowe minimalne wymagania i metody badania dla odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku.

 

Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed:

 •     Odpryskami stopionego metalu,
 •     Oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem,
 •     Promieniowaniem cieplnym,
 •     Promieniowaniem ultrafioletowym występującym przy pracach z zastosowaniem łuku elektrycznego.

 

Klasa 1 - ochrona przy pracach spawalniczych powodujących niższy stopień zagrożenia i obarczonych mniejszym ryzykiem powstania iskier oraz strumieni gorąca.

Klasa 2 - ochrona w sytuacjach wiążących się z większym zagrożeniem, gdy ryzyko powstania iskier i strumieni gorąca jest znacząco większe.

 

 

Logotyp normy EN11612EN ISO 11612 (zastępuje EN531)

Pokaż produkty spełniające normę EN11612

Odzież chroniąca użytkownika przed działaniem wysokiej temperatury oraz ognia.

 Norma definiuje wymagania dla ubrań wykonanych z elastycznych materiałów, przeznaczonych do ochrony ciała użytkownika, z wyłączeniem rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.

 

W zakresie ochrony głowy i stóp norma dotyczy jedynie getrów, ochraniaczy obuwia i kapturów z wyłączeniem wizjerów i sprzętu ochrony układu oddechowego jeżeli są częścią kapturów.

 

W normie przedstawiono wymagania dla szerokiej grupy odzieży ochronnej, która powinna charakteryzować się ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia oraz odpornością przeciw co najmniej jednemu z wymienionych czynników:

 •     działanie promieniowania cieplnego,
 •     przenikanie ciepła przy kontakcie z gorącym przedmiotem,
 •     przenikanie ciepła konwekcyjnego,
 •     działanie rozprysków stopionego metalu.

 

Norma nie odnosi się do odzieży dla strażaków i spawaczy.

 

Logotyp normy EN14116EN ISO 14116

Pokaż produkty spełniające normę EN ISO 14116

Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem.

 Odzież ochronna certyfikowana pod kątem zgodności z tą normą musi chronić użytkownika przed krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem ze źródłami ciepła i iskrami.

Norma określa metodę badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia na materiałach przeznaczonych na odzież chroniącą przed gorącem i płomieniem, warunki badania materiałów w przypadku działania małego płomienia na powierzchnię pionowo umieszczonych próbek materiałów włókienniczych i wyrobów przemysłowych, w postaci wyrobów jedno- lub wieloskładnikowych (powleczonych, pikowanych, wielowarstwowych, konstrukcji przekładkowych i podobnych kombinacji).

 

 

ELogotyp normy EN13034N 13034 (TYP 6)

Pokaż produkty spełniające normę EN 13034

Odzież zapewniająca ograniczony stopień ochrony przed płynnymi substancjami chemicznymi.

 Normy EN 13034 oraz EN 13034+A1 dotyczą ograniczonej ochrony przed niewielkimi ilościami i rozpryskami chemikaliów (sprzęt typu 6 i typu PB [6]). Odzież ochronna z tym certyfikatem doskonale nadaje się stosowania w obszarach, w których istnieje ryzyko narażenia na rozpryski niedużych ilości substancji chemicznych, jednak w których ochrona całego ciała nie jest konieczna.

 

Norma określa minimalne wymagania w stosunku do kombinezonów chroniących przed chemikaliami o ograniczonym użytkowaniu i wielokrotnego użycia (typ 6). Norma ta określa również minimalne wymagania w odniesieniu do połączeń pomiędzy różnymi częściami odzieży poprzez zastosowanie badań stwierdzających ograniczenie działania rozpylonych cieczy dla kompletnego kombinezonu, co stanowi odmianę normy EN468:1994.

 

Odzież ta zapewnia ograniczoną ochronę przed ciekłymi aerozolami, rozpylonymi cieczami i niewielkimi rozpryskami, gdzie potencjalny typ zagrożenia, jak rozpylone ciecze i mgły, jest określony.

 

 

Logotyp normy EN381EN381

Pokaż produkty spełniające normę EN381-11

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych.

 

 


Norma należy do norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych.

UWAGA: Żadne środki ochrony nie mogą zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym przez ręczną pilarkę łańcuchową. Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.

 

Klasa odporności        Prędkość łańcucha

0                                 16m/s

1                                 20m/s

2                                 24m/s

3                                 28m/s

 

 

 

IECLogotyp normy IEC 6148261482

Pokaż produkty spełniające normę IEC61482-1-2

Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.

 Odzież zgodna z normą IEC 61482-2 chroni przed czynnikami termicznymi związanymi z oddziaływaniem łuku elektrycznego. W trakcie jego wybuchu użytkownik może mieć kontakt z płomieniami, promieniowaniem i rozpryskami stopionych metali z elektrod. Właściwy ubiór ma więc niezwykle istotne znaczenie. Musi zapewniać wystarczającą izolację, by chronić przed ogniem, cząstkami metali oraz bardzo wysoką temperaturą skutkującą oparzeniami drugiego stopnia. Dla pełnego zabezpieczenia konieczne jest osłonięcie całego ciała. Przykładowo, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony, kurtkę i spodnie trzeba nosić w połączeniu z innym wyposażeniem, takim jak kask z osłoną twarzy, rękawice oraz obuwie ochronne. Ochronę zwiększa też ubiór składający się z kilku warstw. Jest ona zatem lepsza, gdy pod odzieżą trudnopalną użytkownik nosi też bieliznę o analogicznych właściwościach.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu